NYHETER

Mina är dräktig
och valparna beräknas i början av september