NYHETER

Husniya har blivit Salukiringens första Klubbmästare
och fått detta fina diplom! Klubbmästare tilldelas den som vunnit sin klass på SvSR utställning 6 ggr varav en måste vara officiell