NYHETER

BIS- Veteran SvVK: s utställning, Tånga Hed 8/9-18.
Domare Agnetha Doverholt. Visad av Linda Fris'en Johansson.