NYHETER

BIS Släthår på Salukiringens sommarutställning 29/7
Domare var John Walton Haddon, England