NYHETER

Amir nästan 18 månader gammal.
Husniyas son.