NYHETER

Almas på sin första utställning.
Almas-Al-Uday, äg Mona Bergström blev BIR och var kvar bland de sista 8 av ca 28 valpar i BIS-finalen på sin första utställning på Boxerklubbens inoff utst Närke/Värmland i Karlstad.