NYHETER

Bir och Big-1 på SKK i Eslöv 14/9-2014
Gruppdomare: Gjetnes Åge,