NYHETER

Piri blev Bästa tik 3 och fick reserv Cert på Tammsvik 2...
(kortet är taget i Alfta)