Fotoalbum

CIB NORD UCH EE UCH FI UCH FI V-15 SE V-16 Husniya Har Kala Rachi BIR o CH Sundown Gossip and Champagne BIM. Domare Marie Gadolin. Foto Cecilia Schubert I Alfta Skk utställning 30/6-18

BIG-1 CH Husniya Har Kala Rachi för domare Barbara Ruth Smith.På SKK utställning i Alfta 30/6-18. Foto Camilla Fritz

BIS-3 på SKK Nat Alfta 1/7-18. Foto Åsa Högberg.

BIS CH Husniya HKR o BIM CH Mehr Angiz Leander Kapitän. Domare Agneta Doverholt. Foto Åsa Högberg

BIS Veteran CH Husniya HKR o NORD JV-10 Mehr Angiz Shamal Nasir. På Salukispecialen i Alfta 1/7-2018. Domare Agneta Doverholt. Foto Åsa Högberg